گواهینامه ها

گواهینامه دوره آموزشی محصولات CAC 2014

گواهینامه دوره آموزشی محصولات CAC 2014

Strategic Partner Atlas Tahvieh Pars Eng .Company

Strategic Partner Atlas Tahvieh Pars Eng .Company

تندیس سومین کنفرانس بین المللی گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع

تندیس سومین کنفرانس بین المللی گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع

گواهینامه دوره آموزشی محصولات CAC 2016

گواهینامه دوره آموزشی محصولات CAC 2016

دهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

دهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

Loyal partner award

Loyal partner award

تندیس کنفرانس بانوان مدیر و کار آفرین

تندیس کنفرانس بانوان مدیر و کار آفرین

تندیس هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

تندیس هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

لوح تقدیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

لوح تقدیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

ISO 10002

ISO 10002

ISO 9001

ISO 9001

تندیس اولین همایش سراسری بانوان صنعتگر و بازرگان ایران

تندیس اولین همایش سراسری بانوان صنعتگر و بازرگان ایران

ISO 10004

ISO 10004

لوح اولین همایش بانوان صنعتگر و بازرگان برتر ایران

لوح اولین همایش بانوان صنعتگر و بازرگان برتر ایران

جواز تاسیس واحد تولیدی شرکت اطلس تهویه پارس

جواز تاسیس واحد تولیدی شرکت اطلس تهویه پارس

گواهی تائید دریافت نشان شوالیه مدیریت اروپا در صنعت تهویه مطبوع ایران

گواهی تائید دریافت نشان شوالیه مدیریت اروپا در صنعت تهویه مطبوع ایران

نشان شوالیه مدیریت اروپا در صنعت تهویه مطبوع

نشان شوالیه مدیریت اروپا در صنعت تهویه مطبوع

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهی نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

گواهی نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

عضویت سندیکا

عضویت سندیکا

پروانه عضویت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

پروانه عضویت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

لوح تقدیر نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

لوح تقدیر نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

  تهران، بلوار میرداماد، حدفاصل  بزرگراه مدرس
       و خیابان نفت، پلاک 334 ،طبقه سوم

تلفن : 22222609 44-22911434

فاکس : 22911445

ایمیل : info@auxac.ir