اطلس تهویه پارس / درباره ما / گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه دوره آموزشی محصولات CAC 2014

Strategic Partner Atlas Tahvieh Pars Eng .Company

تندیس سومین کنفرانس بین المللی گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع

پروانه عضویت انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران

دهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

Loyal Partner Award 2018

تندیس کنفرانس بانوان مدیر و کار آفرین

Loyal partner award

تندیس هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

گواهینامه دوره آموزشی محصولات CAC 2016

لوح تقدیر هجدهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان ، تاسیسات و تجهیزات جانبی

ISO 9001

ISO 10002

تندیس اولین همایش سراسری بانوان صنعتگر و بازرگان ایران

ISO 10004

لوح اولین همایش بانوان صنعتگر و بازرگان برتر ایران

نشان شوالیه مدیریت اروپا در صنعت تهویه مطبوع

جواز تاسیس واحد تولیدی شرکت اطلس تهویه پارس

گواهی تائید دریافت نشان شوالیه مدیریت اروپا در صنعت تهویه مطبوع ایران

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

عضویت سندیکا

گواهی نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

لوح تقدیر نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان