اطلس تهویه پارس / خدمات پس از فروش / شرایط گارانتی و ضمانت محصولات

شرایط گارانتی و ضمانت محصولات

گارانتی
شرایط ضمانت محصولات :
 
- کمپرسور های دستگاه به مدت پنج سال از تاریخ راه اندازی گارانتی می باشد.
- کلیه قطعات الکتریکی و الکترونیکی به مدت 24 ماه گارانتی می باشد.
- برج خنک کننده به مدت 1 سال و بدنه آن به مدت 7 سال تحت گارانتی می باشد.
 
 

شرایط اعتبار ضمانت نامه :
 
 
1- راه اندازی تجهیزات توسط نماینده مجاز نصب و خدمات مورد تائید شرکت صورت پذیرفته باشد.
2- صدمات فیزیکی، آتش سوزی، سیل، زلزله و ... شامل گارانتی نمی باشد.
3- صدمات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.
4- نصب دستگاه در محل های غیر استاندارد و نامناسب و یا آلوده به مواد شیمیایی، اسیدی و ... پوشش ضمانت را در بر نخواهد داشت.
5- شرکت اطلس تهویه پارس هیچگونه مسئولیتی در قبال ضررهای جانی و مالی ممکن به علت استفاده نادرست و غلط و یا عدم توجه به موارد داخل دفترچه راهنما را ندارد.