ثبت شکایات و انتقادات

مشخصات خریدار / مشتری
*
*
نوع شکایت
شرح شکایت / انتقاد

  تهران، بلوار میرداماد، حدفاصل  بزرگراه مدرس
       و خیابان نفت، پلاک 334 ،طبقه سوم

تلفن : 22222609 44-22911434

فاکس : 22911445

ایمیل : info@auxac.ir