اطلس تهویه پارس / نمایشگاهها و همایشها / سمینار آموزشی نصب و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع AUX