اطلس تهویه پارس / ثبت پروژه / استعلام قیمت محصولات

ثبت پروژه / استعلام قیمت محصولات
خریدار / نماینده محترم فروش لطفاً جهت ثبت پروژه و یا استعلام قیمت محصولات موردنظر خود نسبت به تکمیل موارد مشخص شده در فرم ذیل اقدام نمائید :
پر کردن این فیلد الزامی می باشد
*
*
*
پس از بررسی اطلاعات پروژه، ظرفیت سنجی و مدلسازی استعلام قیمت از طرف کارشناس فروش مربوطه به شما اعلام خواهد شد. در صورت نیاز به پیگیری می توانید با استفاده از وب سایت و از طریق شماره پیگیری که پس از ارسال فرم در اختیار شما قرارا خواهد گرفت، اقدام نموده یا با واحد فروش شرکت تماس حاصل نمائید.