فهرست اخبار

آغاز فروش ویژه خاص کارفرمایان به مدت ده روز
توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار می گیرد توضیحات مختصری از اخبار در این قسمت درج میشود توضیحاتی از خبر در این قسمت قرار می گیرد توضیحات مختصری از اخبار در این قسمت درج میشود
۰۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۸
نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی اصفهان 1 تا 5 آذر
۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۳
نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی شیراز 11 تا 14 آبان
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۶
پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران مهرماه 95
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۲
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان کرمان 6 تا 9 مهر ماه
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۵
سمینار شیراز 1393
۱۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۹
نمایشگاه تاسیسات شیراز 93
۱۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۱
صفحه ۱ از ۴