سایر

حسینیه بیت النور قم
موسسه بهزیستی شهدای قائم شهر
مسجد بقیة ا... اعظم – خیابان شیخ بهایی
مسجد خیابان پیروزی – میدان باغچه
گلخانه سفینه گل – تبریز
پارکینگ طبقاتی ظفر
آشپزخانه صنعتی عسلویه
شیرینی سرای ضیافت – شهرک غرب
مجتمع رفاهی و پمپ بنزین پاسارگاد چالوس
مجتمع گاوداری کنوسیت سرخس مشهد
نمایشگاه فرش فرهی– یافت آباد-بازارکاسپین
گالری مبل آکاج – یافت آباد
اتوگالر ی لوتوس-خ شریعتی تهران
فروشگاه آقای فرش – یافت آباد بازار کاسپین
فروشگاه خانه خورشید ارومیه
حسینیه ائمه اطهار خیابان رسالت
نمایندگی شرکت کیا - جاده فومن
.
.
.
.