ورزشگاه ها و اماکن تفریحی

تله کابین رامسر
پروژه استخر ورزشی چهارفصل – شیراز
سالن ورزشی دانشگاه آزاد بندر گز
سالن ورزشی شهید یگانه
مجتمع فرهنگی جنیران – اصفهان
مجتمع فرهنگی ورزشی شرکت گاز اردبیل
مجتمع ورزشی شهرداری  باقرشهر – جاده ورامین
مجموعه فرهنگی ابن سینا – اصفهان
مجتمع فرهنگی ورزشی شرکت گاز اردبیل 
مجتمع ورزشی شهرداری  باقرشهر – جاده ورامین
پروژه استخر ورزشی چهارفصل – شیراز 
مجموعه ورزشی باران – مرودشت شیراز
مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای نوشهر
باشگاه ورزشی بانوان الماس –شعبه سعادت آباد
مجموعه فرهنگی ورزشی آقاجانپور – بابل
مجتمع شهربازی فروشگاه رفاه یزد