اطلس تهویه پارس / ثبت شکایات و انتقادات

ثبت شکایات و انتقادات

دریافت شکایت و رضایت مشتری از طریق ذیل امکان پذیر می باشد:

1- مراجعه حضوری

2- سامانه رسیدگی به شکایات وب سایت

3- آدرس ایمیل info@auxac.ir

4- شماره تلفن: 44-22911434-021

5- شماره فکس: 22911445-021

6- نامه به کدپستی: 1549947139


جهت ورود به سامانه رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک کنید.

 

پیگیری شکایات و انتقادات